Buscar este blog

domingo, 18 de enero de 2015

Acabem aqüestes ratlles amb un pietós record per a aquells heroics naturalistes.

Historia  de la Comisión  Científica  del Pacífico  (1862-1865)

P.  AGUSTÍN  J.  BARREIRO,  O.  S.  A.,  528  pág.  en  8.°,  amb  47  lám.  i  2  mapes.  Madrid,  1926.

Aquest  llibre,  editat  per la  Junta  para  ampliación  de  estudios,  dona  compte  de  l'expedició  de  naturalistes  que de  1862  a  1865  visita,  a  expenses  de  l'Estat  espanyol, els  paisos  de  l'América  meridional  a  la  recerca  d'exemplars  per  al  Museo  de  Ciencias Naturales  de  Madrid.  Formaven  aquesta  comissió  els  següents  senyors:  D.  Patricio  M. PAZ i  MEMBIELA,  D.  Fernando  AMOR,  D.  Francisco  de  Paula  MARTÍNEZ  i  SAEZ,  D.  Manuel  ALMAGRO,  D.  Marcos  J.  DE LA ESPADA  i  En  Joan  ISERN  i  BATLLÓ.

Grans  foren,  i  dignes  d'admiració,  els  actes  heroics  d'aquests  naturalistes  a  l'interior  de les  terres  selvatges  de  Brasil  i  Equador,  essent  fallit  llur  sacrifici  per  tal  com  les poc atinades  disposicions  deis  Governs  determinaren  la  pérdua  material  deis tresors  científics  recollits  per  la  Comissió.

A  l'acabament  del  llibre,  en  llargs  capítols,  es  publica  la  biografía  deis  expedicionaris.  Per a  nosaltres  és  particularment  interessant  la  d'En  Joan  ISERN  i  BATLLÓ,  nascut  en  1825  a  Setcases  (Girona).  Aquest  esforqat  naturalista,  de  brillant  historial  científic,  morí  al  cap d'un any del seu retorn  d'América,  a  causa  duna  enfermetat  contreta  durant  el  viatge.  Els  seus  valuosos  herbaris  encara  es  conserven  al Jardí  Botánic  de  Madrid,  i  en  llurs  recolleccions  hi  haurá  bona  estona  d'espécies  noves  que ningú  no  s'ocupá  de  donar  a  conéixer.

Acabem  aqüestes  ratlles  amb un  pietós  record  per  a  aquells  heroics  naturalistes.


Dr.  Rafael  CANDEL  VILA


Fuentehttp://revistes.iec.cat/index.php/ciencia/article/view/78913/78652

Vid. La romántica Comisión Científica del Pacífico y sus causas científico-militares ( 8 min).

http://membielaguitian.blogspot.com/2014/12/la-romantica-comision-cientifica-del.html#.VLvRuDJ5PL8